نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی | نرم افزار کنترل مدارک مهندسی | نرم افزار EDMS | نرم افزار آرشیو مدارک فنی

معرفی نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی | نرم افزار کنترل مدارک مهندسی | نرم افزار EDMS | نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی

طبقه بندی مدارک در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی | نرم افزار کنترل مدارک مهندسی | نرم افزار edms | نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی به صورت درختی نامحدود به ازای هر آرشیو مجزا و توسط تیم مدیریتی مستقل و با رعایت سطح دسترسی انجام می گیرد. در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی شرکت سیستم های کارا و اثربخش، دسترسی عموم کاربران به مدارک نیز براساس تنظیمات انجام شده در لیست توزیع هر مدرک صورت می پذیرد.همچنین چرخه ی دستور کار و ایجاد، تغییر و ابطال مدارک، منطبق با الگوهای گردش کار فرایندی از پیش تعیین شده و از طریق کارتابل هر مدرک صورت می گیرد.

 

اتوماسیون چرخه تولید و ویرایش مدارک در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی | نرم افزار کنترل مدارک مهندسی

مدیریت تولید اسناد و مدارک فنی و مهندسی پروژه به صورت کاملا خودکار صورت می گیرد. این امکانات شامل موارد زیر است:

 • ثبت دستور کار مهندسی در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی
 • تهیه MDR در نرم افزار کنترل مدارک مهندسی
 • تهیه و تایید و تصویب مدارک مهندسی در Discipline های مجزا به صورت موازی بر اساس الگوهای گردش کار
 • انتشار تغییرات در قالب Document Transmittal و توزیع نسخ به صورت الکترونیکی
 • امکان مشاهده وضعیت پیشرفت پروژه و کنترل زمانی در نرم افزار edms

 

 Viewer تحت وب مستندات فنی در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی | نرم افزار کنترل مدارک مهندسی

E&E Document Viewer بیش از ۹۳ فرمت مختلف مستندات فنی شامل Office، اتوکد، PDF را در مرورگر وب نمایش می دهد . همچنین امکان مشاهده، دانلود نسخه PDF، Native و چاپ اسناد را به راحتی در Viewer وب نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی، مدیریت کنید.

مدیریت دستور کار فنی پروژه و گردش کار ایجاد، تغییر، ابطال و توزیع مستندات
مديريت هر نوع مستند الکترونیکی
امکان تعریف MDR و تولید و مدیریت اسناد و مدارک دستور کار پروژه بر اساس MDR
طبقه بندی درختی و حفاظت از مستندات سازمان
تحت وب
داشبورد مدیریت و تحلیلی درصد پیشرفت پروژه بر اساس درصد تکمیل مدارک پروژه، تاخیر و …
ثبت نظر، تجربه و دانش کاربران روی هر مدرک
ماتریس ارتباط مدارک و کنترل تغییرات

برخی از امکانات نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی | نرم افزار کنترل مدارک مهندسی | نرم افزار EDMS | نرم افزار آرشیو مدارک فنی

امکانات مرتبط با طبقه بندی آرشیو اسناد در نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی E&E EDMS

 • پوشش کامل الزامات ISO/TC 171 : Document management applications در نرم افزار آرشیو اسناد یا نرم افزار edms
 • امکان گروه بندی مدارک و مستندات فنی به صورت درختی و نامحدود بر مبنای پروژه، محصول و … در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی
 • امکان طبقه بندی اسناد و مدارک فنی و مهندسی پروژه بر اساس اجزای کد مدرک: محل اجرای پروژه، سیستم، دیسیپلین و …
 • امکان تعریف انواع آرشیو مدارک فنی و مهندسی پروژه، طرح تحقیقاتی ، محصول و … در نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی
 • امکان تعریف تیم مدیریتی مستقل به تفکیک هر آرشیو در نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی و نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی

 

امکانات مرتبط با ثبت اسناد و مدارک در نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی E&E EDMS

 • امکان تعریف فیلدهای دلخواه و داینامیک برای شناسنامه مدارک فنی و مهندسی پروژه و محصول در نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی
 • امکان Import گروهی مستنداتبه کمک فایل اکسل Master List حاوی متادیتاهای مدارک و فولدر شامل فایل مدارک
 • امکان ثبت موردی اسناد و مدارک فنی و مهندسی پروژه و محصول در نرم افزار edms
 • امکان الصاق نامحدود فایل پیوست با هر فرمتی به مدرک مورد نظر در نرم افزار edms
 • امکان اسکن مدارک کاغذی فنی و مهندسی از داخل نرم افزار و تبدیل به مدرک در نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی
 • امکان تولید کد خودکار اسناد و مدارک بر اساس اجزای کد مدرک در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی
 • تعریف و اعلان خودکار زمان بازنگری دوره ای مدارک در نرم افزار کنترل مدارک مهندسی
 • تعريف ارتباط مستندات فنی با يکديگر و در نظر گرفتن اثر تغيير هر سند بر روي ساير مستندات نظیر نقشه ها و …
 • تعريف Tag های مختلف مدرک مثل: FC، FA و …

 

امکانات مرتبط با مجوزها و دسترسی به اسناد و مدارک فنی و مهندسی در نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی E&E EDMS

 • امکان تعریف مکانیزم دسترسی به اسناد در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی یا نرم افزار edms
 • تنظیم سطح دسترسی به اسناد بر اساس لیست توزیع شامل مشاهده سند، دانلود نسخه PDF، دانلود نسخه Native و چاپ سند
 • تنظیم دسترسی جهت دانلود فایل ZIP گروهی از اسناد و مدارک فنی و مهندسی در نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی
 • امکان مدیریت جداگانه لیست های توزیع اسناد و مدارک به تفکیک آرشیو در نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی E&E EMS

 

امکانات مرکز اسناد در نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی E&E EDMS

 • امکان جستجو در همه فیلدهای مدرک و به تفکیک به صورت همزمان نظیر : محل اجرای پروژه، سیستم، دیسیپلین، کد کارفرما، شرکت مهندسی، پیمانکار، تاریخ اتشار، کد DT و …
 • امکان جستجو به تفکیک گروه اسناد و مدارک در نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی
 • دریافت Master List مدارک به تفکیک فرآیند یا گروه مدرک با فرمت گزارش، Excel، PDF و …(فرمت Excel: جدید) در نرم افزار کنترل مدارک مهندسی
 • امکان Export گروهی مستندات
 • نمایش مستندات بدون نیاز به نصب Microsoft Office، Acrobat Reader، AutoCad و … در نرم افزار edms
 • امکان نمایش لیست اسناد و مدارک مرتبط با مدرک اصلی همزمان با انتخاب مدرک اصلی در نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی
 • امکان درج Comment و توضیحات روی اسناد و مدارک در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی
 • امکان مشاهده تاریخچه تغییرات سند همزمان با انتخاب سند در نرم افزار کنترل مدارک مهندسی
 • تولید URL یکتا برای هر مدرک جهت استفاده در سایر سامانه های نرم افزاری سازمان از جمله اتوماسیون اداری و … مثلا در متن نامه جهت جلوگیری از پیوست مداوم اسناد به نامه ها و … و پیشگیری از افزونگی داده ها و صرفه جویی در هزینه های فضای ذخیره سازی و …

 

امکانات مرتبط با شخصی سازی محیط و مدیریت طبقه بندی اسناد در نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی E&E EDMS

 • امکان جابه جایی موردی و گروهی مدارک از یک گروه مدرک به گروه دیگر در نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی
 • امکان کپی موردی و گروهی مدارک از یک گروه مدرک به گروه دیگر در نرم افزار edms
 • امکان تنظیم ترتیب نمایش مدارک از بالا به پایین با تنظیم اولویت نمایش در نرم افزار کنترل مدارک مهندسی
 • امکان تغییر رنگ گروه اسناد و مدارک به تفکیک پروژه و … در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی

 

امکانات مرتبط با مدیریت و کنترل مدارک فنی و مهندسی در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی  E&E EDMS

 • امکان تعریف MDR برای دستور کار فنی پروژه در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی
 • گردش کار ايجاد,تغییر و ابطال مستندات با الگوهای گردش کار و متصل به مدارک در نرم افزار edms
 • اتوماسیون کامل دستور کار فنی پروژه و مدیریت تغییرات مهندسی (ایده آل برای اتوماسیون مدارک پروژه های Multi Discipline)
 • امکان تولید، ویرایش و حذف همزمان مدارک مربوط به دیسیپلین های مختلف پروژه در قالب دستور کار فنی
 • تولید خودکار Document Transmittal
 • کنترل زمانی انجام کار در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی E&E EDMS یا نرم افزار edms
 • قابلیت ردیابی فرم های درخواست در جریان در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی E&E EDMS
 • امکان ارجاع مجدد کار به نفرات قبلی برای بررسی و تکميل مستندات در نرم افزار کنترل مدارک مهندسی

 

امکانات مرتبط با امنیت در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی | نرم افزار کنترل مدارک مهندسی  E&E EDMS

 • پشتیبانی از ورود دستی و خودکار SSO در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی
 • Log کلیه فعالیت های کاربران در نرم افزار کنترل مدارک مهندسی و نرم افزار آرشیو مدارک فنی و مهندسی
 • JWT Enabled در نرم افزار کنترل مدارک مهندسی یا نرم افزار edms

 

سایر امکانات نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی | نرم افزار کنترل مدارک مهندسی  E&E EDMS | نرم افزار edms

 • داشبورد مدیریت و نمودارهای تحلیلی شاخص های مبتنی بر زمان وضعیت در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی
 • یکپارچه با نرم افزار مدیریت دانش E&E KMS
 • یکپارچه با نرم افزار اتوماسیون اداری E&E Automation
 • چند زبانه: امکان تنظیم و انتخاب زبان، هنگام ورود به نرم افزار edms
 • ارسال پیام های دریافتی کارتابل موجود در نرم افزار کنترل مدارک مهندسی به Outlook  و یا SMS

Enterprise

تماس بگیرید

نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی با کاربر نامحدود

Economy

تماس بگیرید

 • ۵۰ کاربره
 • امکان تعریف۱ آرشیو با مدیریت مستقل در نرم افزار