نفت گاز پتروشیمی

بهمن ۱, ۱۳۹۷
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

بهمن ۱, ۱۳۹۷
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

مهر ۲۷, ۱۳۹۵
نفت تبریز

پالایشگاه نفت تبریز

مهر ۲۴, ۱۳۹۵
شرکت صنایع پلی اتیلن کرمان

شرکت صنایع پلی اتیلن کرمان

مهر ۲۴, ۱۳۹۵
شرکت نفت سپاهان

شرکت نفت سپاهان