نفت گاز پتروشیمی

مهر ۲۷, ۱۳۹۵
نفت تبریز

پالایشگاه نفت تبریز

مهر ۲۴, ۱۳۹۵
شرکت صنایع پلی اتیلن کرمان

شرکت صنایع پلی اتیلن کرمان

مهر ۲۴, ۱۳۹۵
شرکت نفت سپاهان

شرکت نفت سپاهان

مهر ۲۴, ۱۳۹۵
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

مهر ۲۴, ۱۳۹۵
شرکت روانکاران احیاء سپاهان

شرکت روانکاران احیاء سپاهان