نفت گاز پتروشیمی

اسفند ۸, ۱۳۹۷
مجتمع ورزشی و آموزشی محمودآباد

مجتمع ورزشی و آموزشی محمودآباد (شرکت ملی نفت ایران)

بهمن ۱, ۱۳۹۷
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

بهمن ۱, ۱۳۹۷
شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

مهر ۲۷, ۱۳۹۵
نفت تبریز

پالایشگاه نفت تبریز

مهر ۲۴, ۱۳۹۵
شرکت صنایع پلی اتیلن کرمان

شرکت صنایع پلی اتیلن کرمان