صنایع و معادن

فروردین ۱۹, ۱۳۹۸
شرکت الکترود گرافیتی اردکان

شرکت الکترود گرافیتی اردکان

فروردین ۱۹, ۱۳۹۸
شرکت فولاد صنعت قائنات

شرکت فولاد صنعت قائنات

مهر ۲۵, ۱۳۹۵
شرکت لیکا

شرکت لیکا

مهر ۲۵, ۱۳۹۵
گروه صنایع سیمان کرمان

گروه صنایع سیمان کرمان

مهر ۲۵, ۱۳۹۵
شرکت سیمان داراب

شرکت سیمان داراب