صنایع و معادن

مهر ۲۵, ۱۳۹۵
شرکت لیکا

شرکت لیکا

مهر ۲۵, ۱۳۹۵
گروه صنایع سیمان کرمان

گروه صنایع سیمان کرمان

مهر ۲۵, ۱۳۹۵
شرکت سیمان داراب

شرکت سیمان داراب

مهر ۲۵, ۱۳۹۵
شرکت معادن زغالسنگ کرمان

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

مهر ۲۵, ۱۳۹۵
شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

شرکت فولاد بوتیای ایرانیان