ویدئو آموزشی روش تعریف و مدیریت دسترسی ها در نرم افزار مدیریت اسناد E&E DMS

E&E Video Player

در ویدئو آموزشی زیر با روش تنظیمات سطح دسترسی برای نرم افزار آرشیو اسناد و نرم افزار مدیریت اسناد و کنترل مدارک E&E DMS، آشنا می شوید.