نرم افزار مدیریت نظرسنجی E&E SUM در سازمان بنادر و دریانوردی نصب و راه اندازی شد

نظر سنجی

نظر سنجی

نرم افزار مدیریت نظرسنجی E&E SUM، به منظور مکانیزه نمودن پروسه دریافت نظرات پرسنل، در سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، نصب و راه اندازی شد.

این نرم افزار در کنار مجموعه نرم افزارهای مدیریت کیفیت E&E Management که در سازمان بنادر و دریانوردی، از سال گذشته نصب و راه اندازی گردیده، در قالب یک مجموعه یکپارچه استفاده می شود.