نرم افزار E&E Management در بندر خرمشهر، نصب و راه اندازی شد

نرم افزار E&E Management در بندر خرمشهر

نرم افزار E&E Management در بندر خرمشهر

نرم افزار E&E Management در بندر خرمشهر، نصب و راه اندازی شد.

پیرو قرارداد موجود بین شرکت سیستم های کارا و اثربخش و سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، نرم افزار E&E Management در بندر خرمشهر نصب و راه اندازی گردید.

نرم افزار های استقرار یافته در بندر خرمشهر عبارتند از:

 بندر خرمشهر در شمال غربی خلیج فارس و در جنوب غربی جمهوری اسلامی ایران و در همسایگی جنوب شرقی کشور عراق (مرز زمینی شلمچه) در محل تلاقی رودخانه های اروندرود و کارون در استان خوزستان واقع شده است.