نرم افزار E&E Management در بندر آبادان، نصب و راه اندازی شد

نرم افزار E&E Management در بندر آبادان

نرم افزار E&E Management در بندر آبادان

نرم افزار E&E Management در بندر آبادان، نصب و راه اندازی شد.

پیرو قرارداد موجود بین شرکت سیستم های کارا و اثربخش و سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، نرم افزار E&E Management در بندر آبادان نصب و راه اندازی گردید.

نرم افزار های استقرار یافته در بندر آبادان عبارتند از: