نرم افزار مدیریت کیفیت | نرم افزار تضمین کیفیت | نرم افزار QMS

نرم افزار مدیریت کیفیت | نرم افزار تضمین کیفیت E&E QMS | نرم افزار QMS پیاده سازی استاندارد های مدیریتی در سازمان شما را مکانیزه می کند.

نرم افزار مدیریت کیفیت | نرم افزار تضمین کیفیت E&E QMS | نرم افزار QMS ابزاری قابل اعتماد و کارا جهت مکانیزاسیون فرآیند های مرتبط با استاندارد های مدیریتی سازمان شماست. بسیاری از سازمان ها برای پیاده سازی استانداردهای مدیریتی در مجموعه خود با چالش های گوناگونی مواجه می شوند. یکی از مهمترین و بزرگترین چالش ها در این زمینه ایجاد بروکراسی است که خود استاندارد ایجاد می کند. این مساله اجرای درست و دقیق استاندارد در سازمان های متوسط و بزرگ و به صورت “دستی” را بسیار دشوار می کند. همچنین از آنجا که این مساله با عامل انسانی درگیر است، طبیعتا با خطا همراه می شود.بنابراین، پیاده سازی درست استانداردهای مدیریتی در سازمان ها، بعد از مدتی صرفا شکل نمادین گرفته و از هدف اولیه خود دور می شود. برای رفع این مشکل، ما به شما استفاده از نرم افزار مدیریت کیفیت E&E QMS را توصیه می کنیم.

نرم افزار مدیریت کیفیت | نرم افزار تضمین کیفیت E&E QMS | نرم افزار QMS ابزاری جامع جهت مکانیزه نمودن الزامات موجود در استاندارد ISO 9001 و سایر استاندارد های هم خانواده آن می باشد. این مجموعه با ویرایش ۲۰۱۵ استاندارد ISO 9001 و IATF 16949، کاملا تطبیق یافته است.

نرم افزار مدیریت کیفیت | نرم افزار تضمین کیفیت E&E QMS | نرم افزار QMS تا کنون در بیش از ۲۱۰ مشتری و در ۳۰ حوزه کاری نصب و راه اندازی شده است.با نرم افزار مدیریت کیفیت | نرم افزار تضمین کیفیت E&E QMS، مدل های موفق تجربه شده در صنایع مختلف کشور را با پشتوانه بیش از یک دهه تجربه به کار می گیرید. ارزش این دارایی معنوی برای مشتریان E&E، بسیار بیشتر از هزینه پرداخت شده برای خود نرم افزار است.برای شروع، ما به شما استفاده از نرم افزار آرشیو اسناد و یا نرم افزار کنترل مدارک E&E DMS را پیشنهاد می دهیم.در ادامه می توانید نرم افزار های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه و مدیریت فرایندها، نرم افزار اتوماسیون اداری و … را به صورت ماژولار، به نرم افزار تضمین کیفیت E&E QMS اضافه کنید.

نرم افزار مدیریت اسناد

نرم افزار مدیریت مدارک

نرم افزار مدیریت مدارک | نرم افزار کنترل مدارک | نرم افزار کنترل مستندات با نام تجاری E&E DMS برای طبقه بندی مدارک سازمان و مکانیزه کردن چرخه ی ایجاد، تغییر و ابطال مدارک و نیز ثبت سوابق به کار می رود. طبقه بندی مدارک به صورت درختی نامحدود به ازای هر آرشیو مجزا و توسط تیم مدیریتی مستقل و با رعایت سطح دسترسی انجام می گیرد
اطلاعات بیشتر
نرم افزار مدیریت بهبود ( عدم انطباق | اقدام اصلاحی | بهبود مستمر )

نرم افزار اقدام اصلاحی پیشگیرانه بهبود مستمر

نرم افزار اقدام اصلاحی پیشگیرانه بهبود مستمر شرکت سیستم های کارا و اثربخش با نام تجاری E&E IXS به شما کمک می کند تا مکانیزاسیون چرخه حل مساله و ارزیابی و مدیریت ریسک در سازمان خود را بر اساس دیدگاه فرآیند محور ومدل PDCA و ۸D به سادگی انجام دهید.
اطلاعات بیشتر
نرم افزار مدیریت فرایندها

نرم افزار مدیریت فرایندها

نرم افزار مدیریت فرایندها ( E&E PMS ) برای تعریف و مدیریت شناسنامه کامل فرایند های سازمان، پایش شاخص های فرایندی، دانش فرایندی، ذینفعان، ریسک ها و فرصت ها، مدارک و مستندات و مدیریت عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی مربوط به فرایندهای سازمان به کار می رود.
اطلاعات بیشتر
نرم افزار مدیریت تامین کنندگان

نرم افزار مدیریت تامین کنندگان

نرم افزار مدیریت تامین کنندگان با نام تجاری E&E VMS فرایند شناسایی تامین کنندگان، ارتباط با آن ها، ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان و پایش عملکرد آن ها را در سازمان شما مکانیزه می کند.
اطلاعات بیشتر
نرم افزار کالیبراسیون ابزار اندازه گیری

نرم افزار کالیبراسیون ابزار اندازه گیری

نرم افزار کالیبراسیون ابزار اندازه گیری، پروسه مدیریت کالیبراسیون ابزار اندازه گیری سازمان شما را مطابق با الزامات آخرین ویرایش ISO 9001 و ISO/IEC 17025 : 2017 مکانیزه می کند.
اطلاعات بیشتر