نرم افزار مدیریت مدارک شرکت فولاد خوزستان به نسل جدید نرم افزار مدیریت مدارک E&E DMS ارتقا یافت

فولاد خوزستان

فولاد خوزستان

نرم افزار مدیریت مدارک شرکت فولاد خوزستان به نسل جدید نرم افزار مدیریت مدارک E&E DMS ارتقا یافت.

در ادامه روند ارتقای نرم افزارهای مدیریت کیفیت E&E برای مشتریان قدیمی، ارتقای نرم افزار کنترل مستندات E&E DMS شرکت فولاد خوزستان جهت تطابق با الزامات ISO 9001 2015 به جدیدترین پلتفرم E&E انجام شد.

شرکت فولاد خوزستان بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد خام در کشور می باشد و یکی از بنگاه های پیشرو اقتصادی که در عرصه های ملی و منطقه ای صنعت فولاد حضوری فعال دارد.

این شرکت با وسعت ۳/۸ کیلومتر مربع، در مجاورت شهر اهواز، مرکز استان خوزستان درجنوب غربی کشور، واقع شده است.فولاد خوزستان اولین مجتمع تولید آهن و فولاد کشور به روش احیاء مستقیم و کوره قوس الکتریکی است که در ۱۲ فروردین سال ۱۳۶۸ افتتاح گردید.