منابع آموزشی

منابع اطلاعاتی فنی

منابع اطلاعاتی فنی

این بخش از منابع آموزشی برای واحد فن آوری اطلاعات، کارشناسان نرم افزار، سخت افزار و شبکه کاربرد دارد. با مطالعه این بخش، با نکات فنی زیرساخت، نگهداری و به روز آوری نرم افزارهای E&E و سایر نکات فنی و کاربردی، آشنا می شوید
نمایش
راهنمای کاربر

راهنمای کاربری نرم افزارهای E&E

این بخش از منابع آموزشی برای کاربران ارشد، ادمین های آرشیو، کاربران عمومی، مالکین و نمایندگان فرایندها کاربرد دارد. با مطالعه مطالب این بخش با چگونگی راهبری و به کارگیری نرم افزارهای E&E آشنا می شوید
نمایش