مجتمع ورزشی و آموزشی محمودآباد (شرکت ملی نفت ایران) مشتری جدید نرم افزار اقدام اصلاحی پیشگیرانه بهبود مستمر E&E IXS

مجتمع ورزشی و آموزشی محمودآباد

مجتمع ورزشی و آموزشی محمودآباد

مجتمع ورزشی و آموزشی محمودآباد (شرکت ملی نفت ایران) جهت مدیریت عدم انطباق، اقدام اصلاحی، پیشگیرانه و بهبود بر اساس چرخه PDCA، از نرم افزار اقدام اصلاحی پیشگیرانه E&E استفاده می کند.

مجتمع ورزشی و آموزشی محمودآباد (شرکت ملی نفت ایران) همزمان با پيدايش ويلاها با ۵۰ خط تلفن داخلي افتتاح شد و ارتباط با تهران از طريق از طريق بيسيم شروع بکار کرد که هم اکنون مجتمع با ۸۵۰ خط تلفن داخلي و ۳ خط FX براي ارتباط مستقيم بکار خود ادامه مي دهد. از مرداد سال ۱۳۵۱ با خريد قطعه زميني در اطراف مجتمع آب آشاميدنی گوارا با لوله کشي به طول ۲۳ کيلومتر به اين مکان انتقال يافت.

با نقشه برداري جهت تأسيس برجها در سال ۱۳۴۵ روزهاي پرتلاشي پيش روي بود ات اينکه کلنگ تأسيس برجها در سال ۱۳۴۵ زده شد و تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ۷۰% از عمليات ساخت مجتمع به پايان رسيده بود. پس از آن ساخت برجها چندين سال مسکوت ماند تا اينکه شرکت ملي ساختمان شهريور ۱۳۷۳ شروع بکار کرد و سه سال بعد کار ساخت برجها را با موفقيت به پايان رساند. اولين گروه ميهمانان برجها نيز در سال ۱۳۷۶ وارد مجتمع شدند و جهت حفظ سلامت ميهمانان، هماهنگ بيمارستان ۲۰ تختخوابي مجتمع نيز شروع بکار کرده بود.