شرکت کارخانجات داروپخش بزرگترین شرکت داروسازی ایران مشتری جدید نرم افزارهای مدیریت مدارک و آرشیو اسناد E&E DMS

شرکت کارخانجات داروپخش

شرکت کارخانجات داروپخش

شرکت کارخانجات داروپخش بزرگترین شرکت داروسازی ایران، مشتری جدید نرم افزار های مدیریت مدارک و آرشیو اسناد E&E DMS می باشد و  از نسخه Enterprise مدیریت مدارک و آرشیو اسناد E&E DMS برای مدیریت و کنترل مدارک GMP استفاده می کند. داروپخش بزرگترین شرکت داروسازی ایران است که ۷۴٪ درصد از سهام آن متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) می‌باشد.

شرکت کارخانجات داروپخش در زمینه‌های مختلف دارویی انسانی، دامپزشکی، بیولوژی، گیاهی و دارویی بهداشتی فعالیت می‌کند.موضوع فعالیت شرکت عبارتست از تولید، تهیه و واردات داروهای انسانی، دامپزشکی، شیر خشک، غذای کودک، مواد غذایی، لوازم درمانی، آرایشی و بهداشتی، آزمایشگاهی و توزیع و فروش آنها در سراسر کشور، همچنین خرید و فروش مواد اولیه و ارائه خدمات بسته‌بندی.