شرکت پویش پارت سیمین مشتری جدید نرم افزار های شرکت سیستم های کارا و اثربخش

شرکت پویش پارت سیمین

شرکت پویش پارت سیمین

شرکت پویش پارت سیمین، مشتری جدید نرم افزارهای شرکت سیستم های کارا و اثر بخش می باشد که از نرم افزار مدیریت مدارک جهت مدیریت مدارک سیستمی و مدارک فنی و مهندسی، از نرم افزار مدیریت عدم انطباق و اقدام اصلاحی و پیشگیرانه جهت اتوماسیون رفع عدم انطباق و حل مسئله بر اساس چرخه PDCA و از نرم افزار مدیریت فرآیندها جهت مدیریت شناسنامه فرآیند، ریسک ها و فرصت های فرآیند، اندازه گیری و پایش شاخص های فرآیند، تحلیل ذینفعان و اتوماسیون تغییرات شناسنامه فرآیند، مدیریت دانش فرآیند و سایر الزامات سیستمی مرتبط با مدیریت فرآیند استفاده می کند.

شرکت پویش پارت سیمین طراح و تولید کننده مجموعه یراق آلات درب و پنجره UPVC شامل: دستگیره آلومینیومی و پلاستیکی، انواع لولا و اسپانیولیت تک حالته و دو حالته و … می باشد.

پیوستن شرکت پویش پارت سیمین (برند تجاری Winac) را به جامعه مشتریان گرامی E&E، تبریک می گوییم.