شرکت فولاد صنعت قائنات مشتری جدید نرم افزار آرشیو اسناد E&E DMS و نرم افزار مدیریت مدارک فنی مهندسی EDMS

شرکت فولاد صنعت قائنات مشتری جدید نرم افزار آرشیو اسناد E&E DMS و نرم افزار مدیریت مدارک فنی مهندسی EDMS

شرکت فولاد صنعت قائنات مشتری جدید نرم افزار آرشیو اسناد E&E DMS و نرم افزار مدیریت مدارک فنی مهندسی EDMS

شرکت فولاد صنعت قائنات از نرم افزار آرشیو اسناد E&E DMS برای مدیریت اسناد و مدارک و از نرم افزار مدیریت مدارک فنی مهندسی EDMS برای مدیریت و کنترل مدارک مهندسی استفاده می کند.

شرکت ملی فولاد ایران دربهمن ماه ۱۳۸۶ درقالب یک قرارداد با مشارکت ایریتک – ایراسکو اقدام به احداث یک واحد فولادسازی و تاسیسات جانبی آن به ظرفیت سالانه ۸۰۰ هزار تن بیلت نموده است.تجهیزات اصلی این واحد عبارتند از:

یک کوره قوس الکتریکی و یک کوره پاتیلی هر یک به ظرفیت ۱۴۰ تن، ۲۰۰ ایستگاه ریخته گری مداوم شش شاخه جهت تولید بیلت به ابعاد ۱۳۰×۱۳۰ تا ۲۰۰×۲۰۰ به طول ۶ تا ۱۲ متر، سیستم های انتقال مواد، واحد آبرسانی، توزیع برق، تولید و توزیع اکسیژن، سیستم های غبارگیر و ازمایشگاه و تعمیرگاه مرکزی وزن تجهیزات بخش داخل حدود ۹۳۰۰ تن و تجهیزات بخش خارج ۳۳۰۰ تن و وزن اسکلت فلزی ۷۰۰۰ تن می باشد.