شرکت فولاد بوتیای ایرانیان ، مشتری جدید نرم افزار مدیریت مدارک

شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

طبق قرارداد همکاری منعقد شده بین شرکت سیستم های کارا و اثربخش و شرکت فولاد بوتیای ایرانیان، از این پس، مدیریت مدارک فنی و مهندسی و سیستمی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان توسط نرم افزارهای سیستم های کارا و اثربخش مکانیزه می شود.

 

درباره فولاد بوتیای ایرانیان:

این شرکت به منظور ایجاد،راه اندازی و بهره برداری کارخانجات آهن و فولاد سازی تاسیس گردیده و با اخذ جواز تاسیس شماره ۴۱۰۷/۴  مورخ ۹۰/۱/۲۸ از سازمان صنایع و معادن استان کرمان اقدام به تهیه زمین و سایر اقدامات لازم نموده و در مرحله قبل از بهره برداری می باشد.

موضوع فعالیت شرکت بطور خلاصه عبارت است از ایجاد و راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات آهن وفولادسازی با روشهای مختلف عملیاتی و تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد می باشد. شرکت در مرحله قبل از بهره برداری بوده و برنامه ریزی ایجاد و راه اندازی و نیز بهره برداری ازکارخانجات گندله سازی به ظرفیت ۲/۵ میلیون تن و احیاء مستقیم به ظرفیت ۲ میلیون تن و فولاد سازی به ظرفیت ۱/۵ میلیون تن را در دستورکارخود دارد. ساخت و بهره برداری از نیروگاه برق سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاوات نیز در مجتمع بوتیای ایرانیان احداث خواهد گردید.