شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو مشتری جدید E&E

ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو

ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو

شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو جهت مکانیزه کردن مدیریت مدارک سیستمی و فنی مهندسی خود از ویرایش جدید نرم افزار E&E DMS استفاده می کند. همچنین این شرکت در راستای مکانیزه کردن فرآیند اقدام اصلاحی و پیشگیرانه ، بهبود و مدیریت ریسک ، از نرم افزار E&E PCA و از نرم افزار پایش فرایندها و داشبورد مدیریتE&E PMS  جهت مکانیزه کردن مدیریت و پایش شاخص های فرآیندی سازمان و ثبت اقدامات ضروری استفاده می کند. بعلاوه شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو از نرم افزار E&E SUM جهت مدیریت و دریافت نظرات و پیشنهادات خود  و نیز از نرم افزار مدیریت کالیبراسیون جهت مکانیزه کردن مدیریت کالیبراسیون ابزار اندازه گیری بهره می گیرد.

شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو، به عنوان یکی از شرکتهای اصلی گروه صنعتی ایران خودرو به منظور تأمین قطعات ریخته گری آلومینیومی موتوری و قوای محرکه انواع محصولات خودرو در بازار داخل کشور و نفوذ در بازارهای صادراتی منطقه و اروپا با رعایت استانداردهای فنی و کیفی و زیست محیطی با هدف افزایش کیفیت، کاهش قیمت و تحویل به موقع فعالیت میکند .

نرم افزار مدیریت مدارک با نام تجاری E&E DMS برای طبقه بندی مدارک سازمان و مکانیزه کردن چرخه ی ایجاد، تغییر و ابطال مدارک و نیز ثبت سوابق به کار می رود. طبقه بندی مدارک به صورت درختی نامحدود به ازای هر آرشیو مجزا و توسط تیم مدیریتی مستقل و با رعایت سطح دسترسی انجام می گیرد. در این نرم افزار دسترسی عموم کاربران به مدارک براساس تنظیمات انجام شده در لیست توزیع هر مدرک صورت می پذیرد. همچنین چرخه ی ایجاد، تغییر و ابطال مدارک، منطبق با الگوهای گردش کار فرایندی از پیش تعیین شده و از طریق کارتابل هر مدرک صورت می گیرد.

نرم افزار مدیریت مدارک فنی و مهندسی ( کنترل مدارک فنی و مهندسی ) با نام تجاری E&E DMS برای طبقه بندی مدارک فنی سازمان و مکانیزه کردن چرخه ی ایجاد، تغییر و ابطال مدارک و نیز ثبت سوابق به کار می رود.

نرم افزار اقدام اصلاحی و پیشگیرانه،  بهبود و مدیریت ریسک  E&E PCI به شما کمک می کند تا مکانیزاسیون چرخه حل مساله در سازمان خود را بر اساس دیدگاه فرآیند محور و مدل PDCA و ۸D به سادگی انجام دهید. در این نرم افزار به شما این امکان داده شده تا به تفکیک فرآیند، محصول و یا چارت سازمانی و برای هر فاز، ادمین های منحصر به فرد تعریف کنید. ممکن است ادمین هر فاز، درخواست دریافت شده را خود انجام دهد و یا آن را برای اجرا به کارشناسان مربوطه و به صورت انفرادی و یا تیمی ارجاع دهد. همچنین، جهت انطباق با الزامات و رویکرد های ISO 9001 v2015 مبنی بر مدیریت ریسک و مدیریت دانش،  ماژول FMEA به آخرین ورژن نرم افزار اضافه شده است.

نرم افزار مدیریت نظر سنجی E&E SUM فرآیند دریافت نظرات، پیشنهادات، اطلاعات و همچنین گردآوری تجارب و دانش سازمانی را مکانیزه می کند. شرکت کنندگان در هر نظر سنجی می توانند کارکنان سازمان، مشتریان و سایر ذینفعان باشند.اطلاعات جمع آوری شده توسط این نرم افزار، یکی از ورودی های مهم سیستم مدیریت دانش سازمان می باشد. پرسش نامه ساز داینامیک و قدرتمند این نرم افزار به Admin های سیستم، این امکان را می دهد تا بتوانند انواع پرسشنامه ها را بر اساس مدل های رایج نظیر طیف لیکرت ، تشریحی و …، تعریف کنند. پرسشنامه ها از طریق داشبورد به عموم کاربران اطلاع رسانی شده و هر کاربر می تواند از طریق داشبورد خود به پرسش ها پاسخ دهد.همچنین ماژول قرعه کشی و اعلام برنده نیز در این نرم افزار تعبیه شده است

نرم افزار پایش فرآیندها و داشبورد مدیریت E&E PMS جهت مدیریت و پایش شاخص های فرآیندی سازمان و ثبت اقدامات ضروری با توجه به وضعیت شاخص ها به کار می رود. برای پایش و اندازه گیری شاخص های فرآیندی سازمان خود، ابتدا فرآیندهای سازمان را تعریف کرده و سپس شاخص های مرتبط با هر فرآیند را به فرآیند مربوطه متصل می کنیم. برای هر شاخص فرآیندی حد پایین، حد بالا (معیار پذیرش)، مسئول اندازه گیری شاخص، دوره اندازه گیری هر شاخص و نیز مقدار فعلی آن را در اول دوره وارد می کنیم. همچنین می توانیم جهت جلوگیری از بروز تأخیر در ثبت نتایج، تعداد روز پیش دریافت پیام را برای هر شاخص یا شاخص های موجود در یک فرآیند ثبت کنیم.

نرم افزار کالیبراسیون ابزار اندازه گیری پروسه کالیبراسیون ابزار اندازه گیری سازمان شما را مطابق با الزامات آخرین ویرایش ISO 9001، مکانیزه می کند. با استفاده از این نرم افزار، ابزار خود را در گروه های درختی از قبل تعریف شده توسط خودتان تعریف و طبقه بندی کنید. دوره ی کالیبراسیون ادواری و نیز مسئول کالیبراسیون مربوطه را برای هر ابزار تعریف و مدیریت کنید. همچنین جهت جلوگیری از وقوع تأخیر در انجام کالیبراسیون های از پیش تعریف شده می توانید برای هر گروه ابزار و یا خود ابزار به صورت منحصراً تعداد روز پیش دریافت پیام کالیبراسیون از طریق کارتابل را تنظیم نمایید. با فرا رسیدن موعد کالیبراسیون ابزار و یا قبل از آن با توجه به تنظیمات انجام شده درخواست انجام کالیبراسیون ابزار و نیز استفاده کنندگان ابزار از طریق کارتابل ارسال می شود.