شرکت دلتا صنعت نایین مشتری جدید نرم افزار کالیبراسیون ابزار اندازه گیری E&E CAL

شرکت دلتا صنعت نایین

شرکت دلتا صنعت نایین

شرکت دلتا صنعت نایین تولید کننده قطعات صنعتی و خودرو، یونیتهای اسپیندل و مولتی اسپیندل، طراحی و ساخت ماشین آلات مخصوص صنعتی، از نرم افزار کالیبراسیون اندازه گیری E & E به منظور مدیریت برنامه زمان بندی کالیبراسیون ابزار اندازه گیری، ثبت و صدور گواهی و حفظ سوابق کالیبراسیون استفاده می کند.