شرکت داروسازی شهید قاضی مشتری جدید نرم افزارهای مدیریت مدارک و آرشیو اسناد E&E برای مدیریت مدارک GMP دارو

شرکت داروسازی شهید قاضی

شرکت داروسازی شهید قاضی

شرکت داروسازی شهید قاضی مشتری جدید نرم افزارهای مدیریت مدارک و آرشیو اسناد E&E DMS  می باشد که از این نرم افزارها برای مدیریت مدارک سیستمی و فنی دارویی و همچنین آرشیو و مدیریت اسناد مرتبط با منابع انسانی، بازرگانی و قراردادها، حقوقی، مالی و حسابداری و … استفاده می کند.

شرکت داروسازی شهید قاضی به عنوان واحد برتر گروه دارویی، در سال ۱۳۶۳ تأسيس گرديد و از خرداد ماه ۱۳۷۰ با هدف تولید انواع محلول های تزریقی، شستشو و آمپول آب مقطر تزریقی (انسانی،دامی) كار توليدي خود را آغاز نمود. در حال حاضر ۵۶ محصول انسانی و ۲۱ محصول دامی، با ظرفیت ۳۶ میلیون بطری انواع محلول های تزریقی و ۱۵۰ میلیون عدد انواع آب مقطر و آمپول دارویی تولید می نماید.

پروژه داروسازي شهيد قاضي، در زميني به مساحت ۵/۴۲ هكتار، در حومه شهر تبريز، در دامنه كوه سهند، يكي از مناطق خوش آب و هوا و مناسب از نظر دور بودن از آلودگی های محيطی و نزديك بودن به جاده ترانزیتی بين المللی تبريز – تهران، انجام گرديد. كارخانه مجهز به مدرن ترين تکنولوژی توليد محلول‌های استريل، در دنيا بوده و در نوع خود در خاورميانه كم نظير است.