شرکت آرمکو ( ولئو – آرمکو ) اولین و بزرگترین تولید کننده رادیاتور خودرو در ایران مشتری جدید نرم افزار مدیریت مدارک E&E

شرکت آرمکو ( ولئو - آرمکو )

شرکت آرمکو ( ولئو - آرمکو )

شرکت آرمکو ( ولئو – آرمکو ) اولین و بزرگترین تولید کننده رادیاتور خودرو در ایران مشتری جدید نرم افزار مدیریت مدارک E&E

شرکت آرمکو ( ولئو – آرمکو ) جهت مدیریت مدارک فنی و مهندسی و سیستمی خود از نرم افزار مدیریت مدارک E&E DMS استفاده می کند.شرکت آرمکو تولیدکننده رادیاتور خودروهای سبک و سنگین آرمکو در سال ۱۳۵۲ در تهران آغاز بکار کرد و در سال۱۳۵۷ و با هدف توسعه فعالیتهای خود کارخانه ای با وسعت ۱۰۰۰۰۰متر مربع در شهرک صنعتی کاوه در ۱۲۰ کیلومتری تهران احداث کرد. آرمکو اولین و بزرگترین تولیدکننده رادیاتور انواع خودروها در ایران است.

نرم افزار کنترل مدارک E&E DMS با ساختار داینامیک خود به قطعه سازان خودرو کمک می کند تا مدارک خود را بر اساس مدل SQA و S-PAS  و منطبق بر الزامات IATF 2016 طبقه بندی کرده و به راحتی، چرخه تغییرات، توزیع نسخ و جمع آوری نسخ منسوخ را مدیریت کنند.

کلید واژه : مدارک SQA مدارک S-PAS  مدارک مهندسی مدارک تکنولوژی ولئو-آرمکو سیستم کنترل مدارک نرم افزار کنترل مستندات IATF 2016 صنعت خودرو