شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد مشتری جدید نرم افزارهای آرشیو اسناد و مدیریت مدارک فنی و مهندسی E&E

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد

شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد از نرم افزار های آرشیو اسناد و مدیریت مدارک فنی و مهندسی برای مدیریت اسناد و کنترل مدارک منطبق بر الزامات استانداردهای مدیریتی در سازمان خود، استفاده می کند.

شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) در سال ۱۳۸۷ با هدف هدایت سرمایه گذاری به منظور اشتغال زائی و توسعه متوازن منطقه ای و تامین نیاز مواد اولیه واسطه ای صنایع تولید فولاد خام کشور به ظرفیت سالیانه ۲/۵ میلیون تن کنسانتره و گندله تاسیس و در سال ۱۳۹۲ اجرای پروژه های این شرکت در سنگان واقع در فاصله ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی مشهد کلید خورد و فاز پیش تولید کارخانه کنسانتره سازی شرکت مذکور با ظرفیت سالانه ۲/۵ میلیون تن در ۷ دی ماه ۱۳۹۶ با حضور معاون اول رئیس جمهور جناب آقای دکتر جهانگیری و وزیر وقت صمت، جناب آقای دکتر شریعتمداری افتتاح گردید. لازم به ذکر است که بانک ملی به عنوان بانک عامل و تامین کننده سرمایه و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام) به عنوان سرمایه گذار در پروژه های شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص) مشارکت داشت که در راستای اصل خصوصی سازی و خروج بانک ها از بنگاهداری،این شرکت در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ به شرکت فولاد خوزستان ( سهامی عام) واگذار گردید و نام شرکت به شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد تغییر کرد.