شرکت رینگ خودرو پارس مشتری جدید نرم افزار مدیریت کیفیت E&E

شرکت رینگ خودرو پارس

شرکت رینگ خودرو پارس جهت مدیریت مکانیزه کنترل مدارک و مستندات خود از نرم افزار مدیریت مدارک E&E DMS و مدیریت مکانیزه فرآیند اقدام اصلاحی و پیشگیرانه ، بهبود و مدیریت ریسک ، از نرم افزار مدیریت بهبود E&E IXS استفاده می کند.

شرکت رینگ خودرو پارس از سال ۱۳۸۵ فعالیت رسمی خود را در بازارهای داخلی آغاز نموده و در این مدت ، با ایجاد زمینه های مناسب جهت تولید رینگ پیستون انواع خودرو ، جایگاه مناسبی در صنعت تولید قطعات خودرو کسب کرده است. این شرکت تنها طراح و تولید کننده رینگ پیستون انواع خودروهای بنزینی و دیزلی در ایران و خاورمیانه می باشد.