راهنمای تنظیمات و راهبری نرم افزار E&E DMS

دی ۲۴, ۱۳۹۷
E&E Video Player

ویدئو آموزشی راه اندازی آرشیو و مدیریت اسناد

دی ۲۳, ۱۳۹۷
E&E Video Player

ویدئو آموزشی روش تعریف و مدیریت دسترسی ها در نرم افزار مدیریت اسناد E&E DMS

آذر ۱۲, ۱۳۹۷
شرح وظایف و ویژگی های مهارتی ادمین نرم افزار مدیریت اسناد

شرح وظایف و ویژگی های مهارتی ادمین نرم افزار مدیریت اسناد | آرشیو اسناد | کنترل مدارک

شرح وظایف و ویژگی های مهارتی ادمین نرم افزار مدیریت اسناد | آرشیو اسناد | کنترل مدارک شرح وظایف: ۱-تعریف گروه های مدرک آرشیو تحت مدیریت […]