راهنمای تنظیمات و راهبری نرم افزار E&E DMS

ژانویه 14, 2019
E&E Video Player

ویدئو آموزشی راه اندازی آرشیو و مدیریت اسناد

ژانویه 13, 2019
E&E Video Player

ویدئو آموزشی روش تعریف و مدیریت دسترسی ها در نرم افزار مدیریت اسناد E&E DMS

دسامبر 3, 2018
شرح وظایف و ویژگی های مهارتی ادمین نرم افزار مدیریت اسناد

شرح وظایف و ویژگی های مهارتی ادمین نرم افزار مدیریت اسناد | آرشیو اسناد | کنترل مدارک

شرح وظایف و ویژگی های مهارتی ادمین نرم افزار مدیریت اسناد | آرشیو اسناد | کنترل مدارک شرح وظایف: ۱-تعریف گروه های مدرک آرشیو تحت مدیریت […]