راهنمای تنظیمات و راهبری نرم افزار مدیریت مدارک | نرم افزار مدیریت اسناد

آذر ۱۲, ۱۳۹۷
شرح وظایف و ویژگی های مهارتی ادمین نرم افزار مدیریت اسناد

شرح وظایف و ویژگی های مهارتی ادمین نرم افزار مدیریت اسناد | آرشیو اسناد | کنترل مدارک

شرح وظایف و ویژگی های مهارتی ادمین نرم افزار مدیریت اسناد | آرشیو اسناد | کنترل مدارک شرح وظایف: ۱-تعریف گروه های مدرک آرشیو تحت مدیریت […]