برگزاری دوره آموزشی ویرایش جدید FMEA

برگزاری دوره آموزشی ویرایش جدید FMEA

برگزاری دوره آموزشی ویرایش جدید FMEA

بسیار مفتخر هستیم که برای شما عزیزان، دوره آموزشی ویرایش جدید FMEA را با بهره گیری از مجرب ترین اساتید و با رویکرد نرم افزاری ارائه دهیم. سرفصل ها و اهداف دوره آموزشی و فهرست کارگاه های آموزشی در فایل پیوست ارائه گردیده است. مشتریان گرامی E&E از ۲۵% تخفیف فردی و گروهی بهره مند می شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر، لطفا با دفتر شرکت تماس بگیرید. لینک مشاهدهFMEA