تاریخچه تغییرات نرم افزار E&E Management 19

E&ETimeline

E&ETimeline

ویرایش ۱۹٫۱٫۲٫۳ (۱۳۹۷/۱۱/۰۹)

 

نرم افزار ردیف موضوع نوع
مدیریت مدارک ۱ سرعت Load مدارک در آرشیو بیشتر شد بهبود
۲ بعضی مواقع شاخه درخت مدیریت مدارک خودکار باز نمی شد، همچنین مدارک داخل آرشیو به صورت خودکار نمایش داده نمی شد رفع عیب
اقدام اصلاحی،پیشگیرانه،بهبود ۳ امکان الصاق فایل پیوست در مرحله ادمین فاز D و برای بررسی مجدد فعال شد رفع عیب

 

 

ویرایش ۱۹٫۱٫۲٫۴ (۱۳۹۷/۱۱/۰۹)

 

نرم افزار ردیف موضوع نوع
مدیریت مدارک ۱ کد مدارک سیستمی بعد از ویرایش مدرک خالی می شود  اصلاح شد رفع عیب

 

 

ویرایش ۱۹٫۱٫۲٫۵ (۱۳۹۷/۱۱/۱۰)

 

نرم افزار ردیف موضوع نوع
مدیریت مدارک ۱

هنگامیکه شاخه ای از گروه مدارک دارای زیر شاخه بود و در زیر شاخه آن مدرکی وجود داشت، هنگام حذف سرشاخه،

وجود مدرک در زیر شاخه ها در شرایطی خاص کنترل نمی شد که این مسئله اصلاح شد

رفع عیب
مدیریت مدارک  فنی مهندسی ۲

کد Transmittal  در  Tamplate  مدارک فنی مهندسی نمایش داده نمی شد که اصلاح شد

رفع عیب

 

 

ویرایش ۱۹٫۲٫۱٫۱ (۱۳۹۷/۱۲/۰۴)

 

نرم افزار ردیف موضوع نوع
مدیریت مدارک ۱

ایجاد قابلیت قرار دادن همزمان یک فایل در چندین فولدر جهت Import مدارک و نیز پشتیبانی از امکان الصاق چندین فایل به یک مدرک در ابزار Import گروهی مدارک

بهبود
مدیریت تامین کنندگان ۲

بهینه سازی روش تعریف و گریدبندی تامین کنندگان

بهبود
مدیریت مدارک ۳

امکان ایجاد درج مهلت برای مراحل مختلف گردش کار مدرک

بهبود
اقدام اصلاحی،پیشگیرانه،بهبود ۴

امکان ایجاد درج مهلت برای مراحل مختلف گردش کار اقدام اصلاحی

بهبود
 مدیریت اطلاعات پایه ۵ مدرنیزه کردن مکانیزم شناسایی و اعتبارسنجی کاربر با استفاده از JWT و ارتقاء سرویس های نرم افزار به  Web Api 2.2 بهبود

 

 

ویرایش ۱۹٫۳٫۰٫۲ (۱۳۹۸/۰۱/۱۷)

 

نرم افزار ردیف موضوع نوع
اقدام اصلاحی،پیشگیرانه،بهبود ۱

مشکل ثبت مسئول برنامه ریزی و اقدام در قسمت تنظیمات عمومی نرم افزار اقدام اصلاحی حل شد

رفع عیب

 

 

ویرایش ۱۹٫۳٫۰٫۳ (۱۳۹۸/۰۱/۱۷)

 

نرم افزار ردیف موضوع نوع
مدیریت مدارک ۱

مشکل تایید درخواست توسط مدیر مدارک در حالتی که مدرک مورد درخواست دارای مدرک مرتبط بود، حل شد

رفع عیب
مدیریت مدارک ۲

در فرم پیام انتشار مدرک جدید، دانلود مدارک برای مدارک با پیوست اکسل جایگزین Viewer شد

رفع عیب

 

 

ویرایش ۱۹٫۳٫۱٫۰ (۱۳۹۸/۰۱/۲۰)

 

نرم افزار ردیف موضوع نوع
مدیریت مدارک ۱

درخواست رونوشت اجرایی مطابق با الزامات GMP (صنعت دارو) اضافه شد

بهبود

 

 

ویرایش ۱۹٫۳٫۱٫۱ (۱۳۹۸/۰۱/۲۰)

 

نرم افزار ردیف موضوع نوع
مدیریت مدارک ۱

در حالت امنیتی پیشرفته : با توجه به امنیت بالای مرورگر فایرفاکس، نمایش مدارک در Viewer به این مرورگر محدود شد

بهبود

 

 

ویرایش ۱۹٫۳٫۱٫۲ (۱۳۹۸/۰۱/۲۱)

 

نرم افزار ردیف موضوع نوع
مدیریت مدارک ۱

با توجه به تغییر فرم اعمال نظر، مکانیزم ارسال جهت بازبینی برای مدیر مدارک اصلاح شد

رفع عیب