تاریخچه تغییرات نرم افزار E&E Management 19

E&ETimeline

E&ETimeline

ویرایش ۱۹٫۱٫۲٫۳ (۱۳۹۷/۱۱/۰۹)

 

نرم افزارردیفموضوعنوع
مدیریت مدارک۱سرعت Load مدارک در آرشیو بیشتر شدبهبود
۲بعضی مواقع شاخه درخت مدیریت مدارک خودکار باز نمی شد، همچنین مدارک داخل آرشیو به صورت خودکار نمایش داده نمی شدرفع عیب
اقدام اصلاحی،پیشگیرانه،بهبود۳امکان الصاق فایل پیوست در مرحله ادمین فاز D و برای بررسی مجدد فعال شدرفع عیب

 

 

ویرایش ۱۹٫۱٫۲٫۴ (۱۳۹۷/۱۱/۰۹)

 

نرم افزارردیفموضوعنوع
مدیریت مدارک۱کد مدارک سیستمی بعد از ویرایش مدرک خالی می شود  اصلاح شدرفع عیب

 

 

ویرایش ۱۹٫۱٫۲٫۵ (۱۳۹۷/۱۱/۱۰)

 

نرم افزارردیفموضوعنوع
مدیریت مدارک۱

هنگامیکه شاخه ای از گروه مدارک دارای زیر شاخه بود و در زیر شاخه آن مدرکی وجود داشت، هنگام حذف سرشاخه،

وجود مدرک در زیر شاخه ها در شرایطی خاص کنترل نمی شد که این مسئله اصلاح شد

رفع عیب
مدیریت مدارک  فنی مهندسی۲

کد Transmittal  در  Tamplate  مدارک فنی مهندسی نمایش داده نمی شد که اصلاح شد

رفع عیب

 

 

ویرایش ۱۹٫۲٫۱٫۱ (۱۳۹۷/۱۲/۰۴)

 

نرم افزارردیفموضوعنوع
مدیریت مدارک۱

ایجاد قابلیت قرار دادن همزمان یک فایل در چندین فولدر جهت Import مدارک و نیز پشتیبانی از امکان الصاق چندین فایل به یک مدرک در ابزار Import گروهی مدارک

بهبود
مدیریت تامین کنندگان۲

بهینه سازی روش تعریف و گریدبندی تامین کنندگان

بهبود
مدیریت مدارک۳

امکان ایجاد درج مهلت برای مراحل مختلف گردش کار مدرک

بهبود
اقدام اصلاحی،پیشگیرانه،بهبود۴

امکان ایجاد درج مهلت برای مراحل مختلف گردش کار اقدام اصلاحی

بهبود
 مدیریت اطلاعات پایه۵مدرنیزه کردن مکانیزم شناسایی و اعتبارسنجی کاربر با استفاده از JWT و ارتقاء سرویس های نرم افزار به  Web Api 2.2بهبود

 

 

ویرایش ۱۹٫۳٫۰٫۲ (۱۳۹۸/۰۱/۱۷)

 

نرم افزارردیفموضوعنوع
اقدام اصلاحی،پیشگیرانه،بهبود۱

مشکل ثبت مسئول برنامه ریزی و اقدام در قسمت تنظیمات عمومی نرم افزار اقدام اصلاحی حل شد

رفع عیب

 

 

ویرایش ۱۹٫۳٫۰٫۳ (۱۳۹۸/۰۱/۱۷)

 

نرم افزارردیفموضوعنوع
مدیریت مدارک۱

مشکل تایید درخواست توسط مدیر مدارک در حالتی که مدرک مورد درخواست دارای مدرک مرتبط بود، حل شد

رفع عیب
مدیریت مدارک۲

در فرم پیام انتشار مدرک جدید، دانلود مدارک برای مدارک با پیوست اکسل جایگزین Viewer شد

رفع عیب

 

 

ویرایش ۱۹٫۳٫۱٫۰ (۱۳۹۸/۰۱/۲۰)

 

نرم افزارردیفموضوعنوع
مدیریت مدارک۱

درخواست رونوشت اجرایی مطابق با الزامات GMP (صنعت دارو) اضافه شد

بهبود

 

 

ویرایش ۱۹٫۳٫۱٫۱ (۱۳۹۸/۰۱/۲۰)

 

نرم افزارردیفموضوعنوع
مدیریت مدارک۱

در حالت امنیتی پیشرفته : با توجه به امنیت بالای مرورگر فایرفاکس، نمایش مدارک در Viewer به این مرورگر محدود شد

بهبود

 

 

ویرایش ۱۹٫۳٫۱٫۲ (۱۳۹۸/۰۱/۲۱)

 

نرم افزارردیفموضوعنوع
مدیریت مدارک۱

با توجه به تغییر فرم اعمال نظر، مکانیزم ارسال جهت بازبینی برای مدیر مدارک اصلاح شد

رفع عیب