بندر نوشهر به جمع مشتریان نرم افزار E&E پیوست

بندر نوشهر

بندر نوشهر، در ادامه روند استقرار نرم افزار مدیریت E&E در بنادر کشور، به جمع مشتریان شرکت سیستم های کارا و اثربخش، پیوست.

عطف به قرارداد بین سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سیستم های کارا و اثربخش جهت نصب و استقرار نرم افزار مدیریت کیفیت و تعدادی دیگر از سامانه های مدیریتی E&E در ستاد و کلیه بنادر کشور، بندر نوشهر به عنوان آخرین بندر شمال کشور، به جامعه مشتریان نرم افزار E&E پیوست.

بندر نوشهر طی سال های ۱۳۱۸-۱۳۰۹  توسط  دو شرکت هلندی و بلژیکی احداث و در سال ۱۳۱۹  با ورود نخستین کشتی تجاری حامل قطعات و ماشین‌آلات کارخانه ذوب آهن کرج راه اندازی گردید.

این بندر درحال حاضر با مساحت ۸۰ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مناسب خشکی و دریایی از موقعیت مناسبی در بین بنادر شمالی کشور برخوردار است و شرایط برای ورود و پهلودهی کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر  ۶۵۰۰ تن در این بندر فراهم می باشد.

با تصویب مجلس شورای اسلامی  از اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ بندرنوشهر به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل و امکان بهره مندی  بازرگانان و سرمایه گذاران بخش خصوصی از مزایا و تسهیلات ناشی از قانون مناطق ویژه اقتصادی فراهم گردیده است.