بایگانی سوابق با رابط کاربری جدید در نرم افزار مدیریت مدارک E&E DMS

بایگانی سوابق

بایگانی سوابق

بایگانی سوابق تولید شده در سازمان و جداسازی آرشیو مدارک از سوابق، با رابط کاربری جدید در نرم افزار مدیریت مدارک E&E DMS، امکان پذیر شد.

بایگانی سوابق تولید شده در سازمان معمولا از جنس کاغذ و یا اسناد و مدارک با فرمت های Word، Excel، تصویر و … می باشند.از آن جا که اطلاعات شناسنامه ای این گونه اسناد، نسبت به مدارک سیستمی و فنی سازمان محدود تر است، وجود فرم ورود اطلاعات مجزا و ساده تر، برای ثبت و بایگانی سوابق، از دیدگاه بسیاری از مشتریان E&E، ضروری به نظر می رسید.

مشتریان گرامی نرم افزار مدیریت مدارک E&E DMS، از این پس می توانند، سوابق تولید شده در سازمان را توسط فرم ورود اطلاعات جدید ایجاد شده ثبت، ویرایش و حذف نمایند. همچنین جهت تفکیک نمایش و جستجو مدارک از سوابق در آرشیو، می توانید با فعال سازی گزینه “جداسازی مدارک و سوابق” در قسمت تنظیمات سیستمی نرم افزارمدیریت مدارک، از این امکان جدید به شکل موثر تربهره مند شوید.

 

 

ویدئوی مرتبط