افزونه های کاربردی

افزونه نمایش مدارک

افزونه نمایش مدارک

افزونه نمایش مدارک E&E Document Viewer جهت نمایش کنترل شده ی مدارک بدون نیاز به نصب نرم افزار های Microsoft Office، Adobe Acrobat Reader، AutoCAD و نرم افزار های نمایش دهنده تصاویر، به کار می رود.
اطلاعات بیشتر
افزونه دستیار E&E

افزونه دستیار E&E

افزونه دستیار E&E تولید شده تا شما بدون نیاز به ورود به نرم افزار E&E ، در جریان کارهای وارده جدید قرار بگیرید.
اطلاعات بیشتر
افزونه Import گروهی مدارک

افزونه Import گروهی مدارک

یکی از نیازمندی های اصلی کاربران نرم افزار مدیریت مدارک، آرشیو و بایگانی اسناد و مدارک، کنترل مدارک و یا سایر موارد مشابه با عناوین یاد شده و داشتن امکان ورود دسته جمعی مدارک و سوابق است.
اطلاعات بیشتر
افزونه Export گروهی مدارک

افزونه Export گروهی مدارک

افزونه Export گروهی مدارک E&E BED جهت دانلود ساختار درختی و دسته جمعی مدارک یک یا چند گروه مدرک به کار می رود. از این افزونه می توانید در نرم افزار های مدیریت مدارک ، بایگانی اسناد و مدیریت مدارک مهندسی E&E DMS و E&E EDMS با کنترل سطوح دسترسی تعریف شده، استفاده کنید.
اطلاعات بیشتر