استقرار نسل جدید نرم افزار مدیریت کیفیت E&E Management در شرکت فولاد اکسین خوزستان

استقرار نسل جدید نرم افزار مدیریت کیفیت E&E Management در شرکت فولاد اکسین خوزستان

استقرار نسل جدید نرم افزار مدیریت کیفیت E&E Management در شرکت فولاد اکسین خوزستان

استقرار نسل جدید نرم افزار مدیریت کیفیت E&E Management در شرکت فولاد اکسین خوزستان انجام شد. به دنبال ارتقای نرم افزار کنترل مستندات E&E DMS و نرم افزار مدیریت بهبود و اقدام اصلاحی E&E IXM در شرکت فولاد اکسین، جلسه آموزش و معرفی امکانات جدید نرم افزارهای E&E برای کارشناسان محترم واحد تضمین کیفیت شرکت فولاد اکسین خوزستان، برگزار شد.

شرکت فولاد اکسین خوزستان با هدف تکمیل حلقه گمشده زنجیره تامین صنایع نیازمند به ورق های عریض فولادی و عملیات حرارتی همچون نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع دریایی و ماشین سازی و رفع نیاز محصولات استراتژیک صنعت کشور در سال ۱۳۸۴ به ثبت رسید.شرکت فولاد اکسین خوزستان در سال ۱۳۸۸ با بهره گیری از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا، تولید انبوه خود را آغاز کرده است و امروزه با تولید محصولات خاص در زمینه ابعاد (ورق عریض) و خواص مورد نظر مشتریان، در مسیر رشد و تعالی قدم بر می دارد.