استام صنعت و سازه پویش مشتری جدید نرم افزار کنترل مدارک و مستندات E&E

استام صنعت و سازه پویش

استام صنعت و سازه پویش

استام صنعت و سازه پویش از مجموعه شرکت های گروه عظام، جهت مدیریت مکانیزه مدارک و مستندات سیستمی و فنی سازمان خود از نرم افزار مدیریت مدارک E&E استفاده می کنند.

شرکت استام صنعت تولید کننده انواع استارتر و دینام خودرو، مجموعه قفل های سوئیچی و مکانیکی و موتور فن، و شرکت سازه پویش تولید کننده انواع قطعات الکترونیکی و مکاترونیکی خودرو از جملهAirBag، انواع سنسور دنده عقب،انواع جلو آمپر، انواع رادیوپخش و…می باشند.