ارتقای نرم افزار کنترل مستندات مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد

مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد

مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد

ارتقای نرم افزار کنترل مستندات مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد به آخرین و جدیدترین پلتفرم محصولات E&E انجام شد.

در ادامه روند ارتقای نرم افزارهای مدیریت کیفیت E&E برای مشتریان قدیمی، ارتقای نرم افزار کنترل مستندات E&E مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد جهت تطابق با الزامات ISO 9001 2015 به جدیدترین پلتفرم E&E انجام شد.
مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد بعنـوان بزرگترین واحد تولیدکننده شمش سرب در ایران با فن آوری روز دنیا و استفاده از تجهیزات پیشرفته و اتوماتیک با رعایت استانداردهای زیست محیطی اروپایی احداث گردیده است.

 محصولات مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگاد:

  • سرب
  • سولفات سدیم
  • پلی پروپیلن