نرم افزار مدیریت کیفیت

نرم افزار مدیریت کیفیت E&E QMS

نرم افزار مدیریت کیفیت | نرم افزار تضمین کیفیت E&E QMS پیاده سازی استاندارد های مدیریتی ISO را در سازمان شما مکانیزه می کند.

نرم افزار مدیریت کیفیت | نرم افزار تضمین کیفیت E&E QMS ابزاری قابل اعتماد و کارا جهت مکانیزاسیون فرآیند های مرتبط با استاندارد های مدیریتی سازمان شماست. بسیاری از سازمان ها برای پیاده سازی استانداردهای مدیریتی در مجموعه خود با چالش های گوناگونی مواجه می شوند. یکی از مهمترین و بزرگترین چالش ها در این زمینه ایجاد بروکراسی است که خود استاندارد ایجاد می کند. این مساله اجرای درست و دقیق استاندارد در سازمان های متوسط و بزرگ و به صورت “دستی” را بسیار دشوار می کند. همچنین از آنجا که این مساله با عامل انسانی درگیر است، طبیعتا با خطا همراه می شود.بنابراین، پیاده سازی درست استانداردهای مدیریتی در سازمان ها، بعد از مدتی صرفا شکل نمادین گرفته و از هدف اولیه خود دور می شود. برای رفع این مشکل، ما به شما استفاده از نرم افزار مدیریت کیفیت E&E QMS را توصیه می کنیم.

نرم افزار مدیریت کیفیت E&E QMS ابزاری جامع جهت مکانیزه نمودن الزامات موجود در استاندارد ISO 9001 و سایر استاندارد های هم خانواده آن می باشد. این مجموعه با ویرایش ۲۰۱۵ استاندارد ISO 9001 کاملا تطبیق یافته است. لینک زیر از سایت مرجع جهانی ISO، اطلاعاتی مختصر و مفید در خصوص تغییرات ساختاری و نگرش در ISO 9001  ویرایش ۲۰۱۵ در اختیار شما قرار می دهد:

ISO 9001 Moving from 2008 to 2015

نرم افزار مدیریت کیفیت E&E QMS

 

نرم افزار مدیریت کیفیت | نرم افزار تضمین کیفیت E&E QMS تا کنون در بیش از ۱۳۰ مشتری و در ۳۰ حوزه کاری نصب و راه اندازی شده است.با نرم افزار مدیریت کیفیت | نرم افزار تضمین کیفیت E&E QMS، مدل های موفق تجربه شده در صنایع مختلف کشور را با پشتوانه بیش از یک دهه تجربه به کار می گیرید. ارزش این دارایی معنوی برای مشتریان E&E، بسیار بیشتر از هزینه پرداخت شده برای خود نرم افزار است.

Tags :

  • نرم افزار مدیریت کیفیت
  • نرم افزار تضمین کیفیت
  • نرم افزار ISO
  • نرم افزار QA
  • نرم افزار QMS