نرم افزار مدیریت مدارک | نرم افزار کنترل مدارک | نرم افزار کنترل مستندات | نرم افزار مدیریت اسناد

نرم افزار مدیریت مدارک | نرم افزار کنترل مدارک | نرم افزار کنترل مستندات | نرم افزار مدیریت اسناد با نام تجاری E&E DMS برای طبقه بندی مدارک سازمان و مکانیزه کردن چرخه ی ایجاد، تغییر و ابطال مدارک و نیز ثبت سوابق به کار می رود. طبقه بندی مدارک به صورت درختی نامحدود به ازای هر آرشیو مجزا و توسط تیم مدیریتی مستقل و با رعایت سطح دسترسی انجام می گیرد.

در نرم افزار مدیریت مدارک | نرم افزار کنترل مدارک | نرم افزار کنترل مستندات | نرم افزار مدیریت اسناد دسترسی عموم کاربران به مدارک براساس تنظیمات انجام شده در لیست توزیع هر مدرک صورت می پذیرد. همچنین چرخه ی ایجاد، تغییر و ابطال مدارک، منطبق با الگوهای گردش کار فرایندی از پیش تعیین شده و از طریق کارتابل هر مدرک صورت می گیرد. جهت پیگیری وضعیت درخواست های داده شده، هر کاربر می تواند وارد قسمت پیگیری درخواست ها شده و با جستجوی درخواست ثبت شده از وضعیت جاری آن مطلع گردد. در این سیستم بعد از ایجاد، تغییر و ابطال مدرک، جمع آوری نسخ منسوخ و اطلاع رسانی انتشار مدرک جدید از طریق کارتابل به اطلاع عموم ذیربط مدرک می رسد.در قسمت ثبت سوابق، ادمین های هر حوزه می توانند سوابق مربوط به خود، نظیر جلسات بازنگری مدیریت، ارزیابی تامین کنندگان، ممیزی های داخلی و… را ثبت و بایگانی نمایند.

برچسب ها

نرم افزار مدیریت مدارک | نرم افزار کنترل مدارک | نرم افزار کنترل مستندات | نرم افزار مدیریت مستندات ISO | نرم افزار مدیریت مدارک ISO | نرم افزار مدیریت اسناد

مدیریت گردش کار ایجاد، تغییر، ابطال و توزیع مستندات
مديريت هر نوع مستند الکترونیکی
امکان اتصال گروه مدارک به فرآیند های سازمان
طبقه بندی درختی و حفاظت از مستندات سازمان
تحت وب
داشبورد مدیریت و تحلیل شاخص ها
ثبت نظر، تجربه و دانش کاربران روی هر مدرک
ماتریس ارتباط مدارک و کنترل تغییرات

ویژگی های عمومی نرم افزار مدیریت مدارک | نرم افزار کنترل مدارک | نرم افزار کنترل مستندات | نرم افزار مدیریت اسناد

امکانات اصلی

 • پوشش کامل الزامات ISO 9001 2015 در حوزه مدیریت مدارک ( کنترل مستندات | مدیریت اسناد)
 • امکان گروه بندی مدارک به صورت درختی و نامحدود (فرآیندی، ساختاری، استاندارد های مدیریتی و …)
 • امکان تنظیم چیدمان شاخه ها در درخت گروه مدارک با جا به جايی آن ها به بالا و پايين
 • امکان جابه جایی موردی و گروهی مدارک از یک گروه مدرک به گروه دیگر(جدید)
 • امکان کپی موردی و گروهی مدارک از یک گروه مدرک به گروه دیگر(جدید)
 • امکان تنظیم ترتیب نمایش مدارک از بالا به پایین با تنظیم اولویت نمایش(جدید)
 • امکان تولید کد خودکار مستندات(فقط نسخه Enterprise)
 • امکان الصاق نامحدود فایل پیوست با هر فرمتی به مدرک مورد نظر
 • انجام گردش کار اداری فرايند ايجاد,تغییر و ابطال مستندات(طرح,تهیه ، تاييد و تصويب) از طریق الگوهای از پیش تعریف شده و متصل به مدارک
 • امکان اتصال الگوهای گردش کار درخواست مدرک به گروه مدارک به جای اتصال موردی به تک تک مدارک موجود در گروه جهت سرعت بخشیدن به فرآیند ورود اولیه مدارک و مدیریت آتی آن ها(جدید)
 • قابلیت ردیابی فرم های درخواست ایجاد، تغییر، ابطال و بازنگری دوره ای مدارک در جریان
 • امکان تعریف لیست های توزیع مدارک و اتصال آن ها به مدارک به صورت موردی و یا اتصال به گروه مدارک (جدید) به صورت کلی
 • کنترل دسترسی و مشاهده مدارک و مستندات و اعلان خودکار تغییر در مستندات پس از هربار تغییر به دریافت کنندگان مدرک (لیست توزیع مدارک)
 • دریافت Master List مدارک به تفکیک فرآیند یا گروه مدرک با فرمت گزارش، Excel، PDF و …(فرمت Excel: جدید)
 • تعریف و اعلان خودکار زمان بازنگری دوره ای مدارک
 • تعريف ارتباط مستندات سازمان با يکديگر(ماتریس مدارک) و مراقبت از آن براي حفظ يکپارچگي سيستم و در نظر گرفتن اثر تغيير هر سند بر روي ساير مستندات
 • تعريف وضعيت های مختلف مدرک بدون محدوديت تعداد توسط کاربر علاوه بر دو حالت سيستمی معتبر و منسوخ مثل: موقت, Draft, درحال بررسی, راکد و …
 • امکان ارجاع مجدد کار به نفرات قبلی برای بررسی و تکميل مستندات
 • امکان دریافت مشورت از سایرین در هر مرحله از پروسه درخواست مدرک (جدید)
 • امکان ثبت سوابق از قبیل گزارشات ممیزی، ارزیابی های تامین کننده گان، فرم های پر شده، نامه های وارده، صورتجلسات و … توسط فرم ویژه ثبت سوابق (جدید)
 • امکان تغییر خودکار نام، کد، شماره بازنگری و تاریخ بازنگری داخل اسناد به صورت خودکار در هنگام انتشار ویرایش جدید مدرک (فقط در نسخه Enterprise، جدید)
 • شناسایی خودکار و دستی کاربر ( ۲ روش ) با اطلاعات Login ویندوز جهت ورود به سیستم (Automatic & Manual SSO) – اتصال به Active Directory شبکه
 • داشبورد مدیریت و ارایه نمودارهای تحلیلی شاخص های مرتبط مبتنی بر فرآیند، ساختار سازمانی با پارامتر های فیلترینگ متنوع(جدید)
 • امکان تعریف قالب های شناسنامه متنوع برای مدارک و فیلدهای سفارشی برای هر نوع از مدرک به تفکیک (فقط در نسخه Enterprise)(جدید)

 

ابزار جانبی

Enterprise

تماس بگیرید

 • نامحدود کاربر
 • امکان تعریفنامحدود آرشیو با مدیریت مستقل در نرم افزار

Economy

تماس بگیرید

 • ۵۰ کاربره
 • امکان تعریف۲ آرشیو با مدیریت مستقل در نرم افزار

دات نت
sql server
bootstrap
html-css