نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی

نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی | نرم افزار کنترل مدارک مهندسی با نام تجاری E&E EDMS برای طبقه بندی مدارک فنی  و مهندسی سازمان و مکانیزه کردن چرخه ی ایجاد، تغییر و ابطال مدارک و نیز ثبت سوابق و توزیع نسخ جدید به کار می رود.

طبقه بندی مدارک در نرم افزار مدیریت مدارک مهندسی | نرم افزار کنترل مدارک مهندسی به صورت درختی نامحدود به ازای هر آرشیو مجزا و توسط تیم مدیریتی مستقل و با رعایت سطح دسترسی انجام می گیرد. دسترسی عموم کاربران به مدارک نیز براساس تنظیمات انجام شده در لیست توزیع هر مدرک صورت می پذیرد.همچنین چرخه ی ایجاد، تغییر و ابطال مدارک، منطبق با الگوهای گردش کار فرایندی از پیش تعیین شده و از طریق کارتابل هر مدرک صورت می گیرد.جهت پیگیری وضعیت درخواست های داده شده، هر کاربر می تواند وارد قسمت پیگیری درخواست ها شده و با جستجوی درخواست ثبت شده از وضعیت جاری آن مطلع گردد.در این سیستم بعد از ایجاد، تغییر و ابطال مدرک، جمع آوری نسخ منسوخ و اطلاع رسانی انتشار مدرک جدید از طریق کارتابل به اطلاع عموم ذیربط مدرک می رسد.

مدیریت گردش کار ایجاد، تغییر، ابطال و توزیع مستندات
مديريت هر نوع مستند الکترونیکی
امکان اتصال گروه مدارک به فرآیند های سازمان
طبقه بندی درختی و حفاظت از مستندات سازمان
تحت وب
داشبورد مدیریت و تحلیل شاخص ها
ثبت نظر، تجربه و دانش کاربران روی هر مدرک
ماتریس ارتباط مدارک و کنترل تغییرات

ویژگی های عمومی

 • امکان گروه بندی مدارک و مستندات فنی به صورت درختی و نامحدود
 • پوشش کامل الزامات ISO 9001 2015 در حوزه مدیریت مدارک ( کنترل مستندات )
 • امکان گروه بندی مدارک به صورت درختی و نامحدود (فرآیندی، ساختاری، استاندارد های مدیریتی و …)
 • امکان تنظیم چیدمان شاخه ها در درخت گروه مدارک با جا به جايی آن ها به بالا و پايين
 • امکان جابه جایی موردی و گروهی مدارک از یک گروه مدرک به گروه دیگر(جدید)
 • امکان کپی موردی و گروهی مدارک از یک گروه مدرک به گروه دیگر(جدید)
 • امکان تنظیم ترتیب نمایش مدارک از بالا به پایین با تنظیم اولویت نمایش(جدید)
 • امکان تولید کد خودکار مستندات(فقط نسخه Enterprise)
 • امکان Import گروهی مستندات
 • امکان Export گروهی مستندات
 • نمایش مستندات بدون نیاز به نصب Microsoft Office، Acrobat Reader، AutoCad و … کنترل سطح دسترسی جهت  نمایش، چاپ و دانلود به تفکیک هر مدرک 
 • امکان الصاق نامحدود فایل پیوست با هر فرمتی به مدرک مورد نظر
 • دریافت Master List مدارک به تفکیک فرآیند یا گروه مدرک با فرمت گزارش، Excel، PDF و …(فرمت Excel: جدید)
 • انجام گردش کار اداری فرايند ايجاد,تغییر و ابطال مستندات(طرح,تهیه ، تاييد و تصويب) از طریق الگوهای از پیش تعریف شده و متصل به مدارک
 • قابلیت ردیابی فرم های درخواست در جریان
 • کنترل دسترسی و مشاهده مدارک و مستندات و اعلان خودکار تغییر در مستندات پس از هربار تغییر به دریافت کنندگان مدرک (لیست توزیع مدارک)
 • تعریف و اعلان خودکار زمان بازنگری دوره ای مدارک
 • تعريف ارتباط مستندات فنی با يکديگر(ماتریس مدارک) و مراقبت از آن براي حفظ يکپارچگي سيستم و در نظر گرفتن اثر تغيير هر سند بر روي ساير مستندات نظیر نقشه ها و …
 • تعريف وضعيت های مختلف مدرک بدون محدوديت تعداد توسط کاربر علاوه بر دو حالت سيستمی معتبر و منسوخ مثل: موقت, Draft, درحال بررسی, راکد و …
 • امکان ارجاع مجدد کار به نفرات قبلی برای بررسی و تکميل مستندات
 • امکان مختومه شدن درخواست هنگام رد در صورت فعال شدن اين آيتم برای يک ايستگاه خاص در گردش کار مدارک فنی
 • داشبورد مدیریت و ارایه نمودارهای تحلیلی شاخص های مرتبط مبتنی بر فرآیند، ساختار سازمانی و محصولات و خدمات سازمان با پارامتر های فیلترینگ متنوع (جدید)
 • امکان تعریف قالب های شناسنامه متنوع برای مدارک و فیلدهای سفارشی برای هر نوع از مدرک به تفکیک (فقط در نسخه Enterprise)(جدید)
 • شناسایی خودکار و دستی کاربر ( ۲ روش ) با اطلاعات Login ویندوز جهت ورود به سیستم (Automatic & Manual SSO) – اتصال به Active Directory شبکه

Enterprise

تماس بگیرید

 • نامحدود کاربر
 • امکان تعریفنامحدود آرشیو با مدیریت مستقل در نرم افزار

Economy

تماس بگیرید

 • ۵۰ کاربره
 • امکان تعریف۱ آرشیو با مدیریت مستقل در نرم افزار

دات نت
sql server
bootstrap
html-css