نرم افزار مدیریت مدارک | نرم افزار کنترل مدارک | نرم افزار کنترل مستندات

نرم افزار مدیریت مدارک ( نرم افزار کنترل مدارک ) با نام تجاری E&E DMS برای طبقه بندی مدارک سازمان و مکانیزه کردن چرخه ی ایجاد، تغییر و ابطال مدارک و نیز ثبت سوابق به کار می رود. طبقه بندی مدارک به صورت درختی نامحدود به ازای هر آرشیو مجزا و توسط تیم مدیریتی مستقل و با رعایت سطح دسترسی انجام می گیرد.

در نرم افزار مدیریت مدارک ( نرم افزار کنترل مدارک ) دسترسی عموم کاربران به مدارک براساس تنظیمات انجام شده در لیست توزیع هر مدرک صورت می پذیرد. همچنین چرخه ی ایجاد، تغییر و ابطال مدارک، منطبق با الگوهای گردش کار فرایندی از پیش تعیین شده و از طریق کارتابل هر مدرک صورت می گیرد. جهت پیگیری وضعیت درخواست های داده شده، هر کاربر می تواند وارد قسمت پیگیری درخواست ها شده و با جستجوی درخواست ثبت شده از وضعیت جاری آن مطلع گردد. در این سیستم بعد از ایجاد، تغییر و ابطال مدرک، جمع آوری نسخ منسوخ و اطلاع رسانی انتشار مدرک جدید از طریق کارتابل به اطلاع عموم ذیربط مدرک می رسد.در قسمت ثبت سوابق، ادمین های هر حوزه می توانند سوابق مربوط به خود، نظیر جلسات بازنگری مدیریت، ارزیابی تامین کنندگان، ممیزی های داخلی و… را ثبت و بایگانی نمایند.

برچسب ها

نرم افزار مدیریت مدارک | نرم افزار کنترل مدارک | نرم افزار کنترل مستندات | نرم افزار مدیریت مستندات | نرم افزار مدیریت مدارک ISO

مدیریت گردش کار ایجاد، تغییر، ابطال و توزیع مستندات
مديريت هر نوع مستند الکترونیکی
امکان اتصال گروه مدارک به فرآیند های سازمان
طبقه بندی درختی و حفاظت از مستندات سازمان
تحت وب
داشبورد مدیریت و تحلیل شاخص ها
ثبت نظر، تجربه و دانش کاربران روی هر مدرک
ماتریس ارتباط مدارک و کنترل تغییرات

ویژگی های عمومی نرم افزار مدیریت مدارک | کنترل مدارک | کنترل مستندات

امکانات اصلی

 • پوشش کامل الزامات ISO 9001 2015 در حوزه مدیریت مدارک ( کنترل مدارک )
 • امکان گروه بندی مدارک به صورت درختی و نامحدود
 • امکان تنظیم چیدمان شاخه ها در درخت گروه مدارک با جا به جايی آن ها به بالا و پايين
 • امکان تنظیم ترتیب نمایش مدارک از بالا به پایین با تنظیم اولویت نمایش(جدید)
 • انجام گردش کار اداری فرايند ايجاد,تغییر و ابطال مستندات(طرح,تهیه ، تاييد و تصويب) از طریق الگوهای از پیش تعریف شده و متصل به مدارک
 • امکان اتصال الگوهای گردش کار درخواست مدرک به گروه مدارک به جای اتصال موردی به تک تک مدارک موجود در گروه جهت سرعت بخشیدن به فرآیند ورود اولیه مدارک و مدیریت آتی آن ها(جدید)
 • قابلیت ردیابی فرم های درخواست ایجاد، تغییر، ابطال و بازنگری دوره ای مدارک در جریان
 • امکان تعریف لیست های توزیع مدارک و اتصال آن ها به مدارک به صورت موردی و یا اتصال به گروه مدارک (جدید) به صورت کلی
 • اعلان خودکار تغییر در مستندات پس از هربار تغییر به دریافت کنندگان مدرک (لیست توزیع مدارک)
 • تعریف و اعلان خودکار زمان بازنگری دوره ای مدارک
 • تعريف ارتباط مستندات سازمان با يکديگر(ماتریس مدارک) و مراقبت از آن براي حفظ يکپارچگي سيستم و در نظر گرفتن اثر تغيير هر سند بر روي ساير مستندات
 • امکان قفل کردن(protect)مستندات Word,Excel,Visio
 • تعريف وضعيت های مختلف مدرک بدون محدوديت تعداد توسط کاربر علاوه بر دو حالت سيستمی معتبر و منسوخ مثل: موقت, Draft, درحال بررسی, راکد و …
 • امکان ارجاع مجدد کار به نفرات قبلی برای بررسی و تکميل مستندات
 • امکان ثبت سوابق از قبیل گزارشات ممیزی، ارزیابی های تامین کننده گان، فرم های پر شده، نامه های وارده، صورتجلسات و … توسط فرم ویژه ثبت سوابق (جدید)
 • امکان تغییر خودکار نام، کد، شماره بازنگری و تاریخ بازنگری داخل اسناد به صورت خودکار در هنگام انتشار ویرایش جدید مدرک (جدید)
 • شناسایی خودکار و دستی کاربر ( ۲ روش ) با اطلاعات Login ویندوز جهت ورود به سیستم (Automatic & Manual SSO) – اتصال به Active Directory شبکه

 

ابزار جانبی

Enterprise

تماس بگیرید

 • نامحدود کاربر
 • امکان تعریفنامحدود آرشیو با مدیریت مستقل در نرم افزار

Economy

تماس بگیرید

 • ۵۰ کاربره
 • امکان تعریف۱ آرشیو با مدیریت مستقل در نرم افزار

دات نت
sql server
bootstrap
html-css