نرم افزار بایگانی اسناد

نرم افزار بایگانی اسناد و مدارک ( نرم افزار آرشیو مستندات ) E&E برای طبقه بندی و بایگانی مدارک سازمان و نیز ثبت سوابق به کار می رود. طبقه بندی مدارک به صورت درختی نامحدود به ازای هر آرشیو مجزا و توسط تیم مدیریتی مستقل و با رعایت سطح دسترسی انجام می گیرد.

در نرم افزار بایگانی اسناد و مدارک دسترسی عموم کاربران به اسناد و مدارک براساس تنظیمات انجام شده در لیست توزیع هر سند صورت می پذیرد. در قسمت ثبت سوابق، ادمین های هر حوزه می توانند سوابق مربوط به خود، نظیر نامه های وارده، صورت جلسات و … را ثبت و بایگانی نمایند.

برچسب ها

نرم افزار بایگانی اسناد و مدارک | نرم افزار بایگانی مستندات | نرم افزار آرشیو اسناد | نرم افزار آرشیو مستندات | نرم افزار مدیریت اسناد | نرم افزار مدیریت آرشیو

نمایش مستندات توسط ابزار E&E Viewer
مديريت هر نوع مستند الکترونیکی
امکان Import گروهی مستندات
طبقه بندی درختی و حفاظت از مستندات سازمان
تحت وب
امکان Export گروهی مستندات
ثبت نظر، توضیحات و … روی هر سند
ماتریس ارتباط مستندات

ویژگی های نرم افزار بایگانی اسناد و مدارک

 • امکان گروه بندی مدارک به صورت درختی و نامحدود (فرآیندی، ساختاری، استاندارد های مدیریتی و …)
 • امکان تنظیم چیدمان شاخه ها در درخت گروه مدارک با جا به جايی آن ها به بالا و پايين
 • امکان جابه جایی موردی و گروهی مدارک از یک گروه مدرک به گروه دیگر(جدید)
 • امکان کپی موردی و گروهی مدارک از یک گروه مدرک به گروه دیگر(جدید)
 • امکان تنظیم ترتیب نمایش مدارک از بالا به پایین با تنظیم اولویت نمایش(جدید)
 • امکان تولید کد خودکار مستندات(فقط نسخه Enterprise)
 • امکان الصاق نامحدود فایل پیوست با هر فرمتی به مدرک مورد نظر
 • امکان تعریف لیست های توزیع مدارک و اتصال آن ها به مدارک و مستندات به صورت موردی و یا اتصال به گروه مدارک (جدید) به صورت کلی
 • تعريف ارتباط مستندات سازمان با يکديگر(ماتریس ارتباط مدارک)
 • تعريف وضعيت های مختلف مدرک بدون محدوديت تعداد توسط کاربر علاوه بر دو حالت سيستمی معتبر و منسوخ مثل: موقت, Draft, درحال بررسی, راکد و ..
 • امکان ثبت سوابق از قبیل گزارشات ممیزی، ارزیابی های تامین کننده گان، فرم های پر شده، نامه های وارده، صورتجلسات و … توسط فرم ویژه ثبت سوابق (جدید)
 • دریافت Master List مدارک به تفکیک فرآیند یا گروه مدرک با فرمت گزارش، Excel، PDF و …(فرمت Excel: جدید)
 • شناسایی خودکار و دستی کاربر ( ۲ روش ) با اطلاعات Login ویندوز جهت ورود به سیستم (Automatic & Manual SSO) – اتصال به Active Directory شبکه

 

ابزار جانبی

 

Tags: نرم افزار بایگانی اسناد و مدارک | نرم افزار آرشیو اسناد | نرم افزار آرشیو مستندات | نرم افزار مدیریت اسناد | نرم افزار بایگانی مستندات

Enterprise

تماس بگیرید

 • نامحدود کاربر
 • امکان تعریفنامحدود آرشیو با مدیریت مستقل در نرم افزار

Economy

تماس بگیرید

 • ۵۰ کاربره
 • امکان تعریف۱ آرشیو با مدیریت مستقل در نرم افزار

دات نت
sql server
bootstrap
html-css