نرم افزار بایگانی اسناد و مدارک

نرم افزار بایگانی اسناد و مدارک ( نرم افزار آرشیو مستندات ) E&E برای طبقه بندی و بایگانی مدارک سازمان و نیز ثبت سوابق به کار می رود. طبقه بندی مدارک به صورت درختی نامحدود به ازای هر آرشیو مجزا و توسط تیم مدیریتی مستقل و با رعایت سطح دسترسی انجام می گیرد.

در نرم افزار بایگانی اسناد و مدارک دسترسی عموم کاربران به اسناد و مدارک براساس تنظیمات انجام شده در لیست توزیع هر سند صورت می پذیرد. در قسمت ثبت سوابق، ادمین های هر حوزه می توانند سوابق مربوط به خود، نظیر نامه های وارده، صورت جلسات و … را ثبت و بایگانی نمایند.

برچسب ها

نرم افزار بایگانی اسناد  | نرم افزار آرشیو اسناد | نرم افزار آرشیو مستندات | نرم افزار مدیریت اسناد | نرم افزار مدیریت آرشیو

نمایش مستندات توسط ابزار E&E Viewer
مديريت هر نوع مستند الکترونیکی
امکان Import گروهی مستندات
طبقه بندی درختی و حفاظت از مستندات سازمان
تحت وب
امکان Export گروهی مستندات
ثبت نظر، توضیحات و … روی هر سند
ماتریس ارتباط مستندات

ویژگی های نرم افزار بایگانی اسناد و مدارک

 • امکان گروه بندی اسناد و مدارک به صورت درختی و نامحدود
 • امکان Import گروهی مستندات
 • امکان Export گروهی مستندات
 • نمایش مستندات بدون نیاز به نصب Microsoft Office، Acrobat Reader، AutoCad و … کنترل سطح دسترسی جهت دانلود اسناد
 • امکان تنظیم چیدمان شاخه ها در درخت گروه مدارک با جا به جايی آن ها به بالا و پايين
 • امکان تنظیم ترتیب نمایش مدارک از بالا به پایین با تنظیم اولویت نمایش(جدید)
 • امکان تعریف لیست های توزیع مدارک و اتصال آن ها به مدارک و مستندات به صورت موردی و یا اتصال به گروه مدارک (جدید) به صورت کلی
 • اعلان خودکار تغییر در مستندات پس از هربار تغییر به دریافت کنندگان مستندات (لیست توزیع مدارک)
 • تعريف ارتباط مستندات سازمان با يکديگر(ماتریس ارتباط مدارک)
 • امکان تغییر شماره بازنگری داخل سند Word بصورت خودکار
 • امکان قفل کردن(protect)مستندات Word,Excel,Visio
 • تعريف وضعيت های مختلف مدرک بدون محدوديت تعداد توسط کاربر علاوه بر دو حالت سيستمی معتبر و منسوخ مثل: موقت, Draft, درحال بررسی, راکد و …
 • امکان ثبت سوابق از قبیل گزارشات ممیزی، ارزیابی های تامین کننده گان، فرم های پر شده، نامه های وارده، صورتجلسات و … توسط فرم ویژه ثبت سوابق (جدید)
 • امکان تغییر خودکار نام، کد، شماره بازنگری و تاریخ بازنگری داخل اسناد به صورت خودکار در هنگام انتشار ویرایش جدید مدرک (جدید)
 • شناسایی خودکار و دستی کاربر ( ۲ روش ) با اطلاعات Login ویندوز جهت ورود به سیستم (Automatic & Manual SSO) – اتصال به Active Directory شبکه

 

Tags: نرم افزار بایگانی اسناد و مدارک | نرم افزار آرشیو اسناد | نرم افزار آرشیو مستندات | نرم افزار مدیریت اسناد

Enterprise

تماس بگیرید

 • نامحدود کاربر
 • امکان تعریفنامحدود آرشیو با مدیریت مستقل در نرم افزار

Economy

تماس بگیرید

 • ۵۰ کاربره
 • امکان تعریف۱ آرشیو با مدیریت مستقل در نرم افزار

دات نت
sql server
bootstrap
html-css