نرم افزار اقدام اصلاحی و پیشگیرانه ، بهبود و مدیریت ریسک

نرم افزار اقدام اصلاحی و پیشگیرانه،  بهبود و مدیریت ریسک شرکت سیستم های کارا و اثربخش با نام تجاری E&E PCI به شما کمک می کند تا مکانیزاسیون چرخه حل مساله در سازمان خود را بر اساس دیدگاه فرآیند محور ومدل PDCA و ۸D به سادگی انجام دهید.

نرم افزار اقدام اصلاحی و پیشگیرانه،  بهبود و مدیریت ریسک E&E PCI  به شما این امکان را می دهد تا به تفکیک فرآیند، محصول و یا چارت سازمانی و برای هر فاز، ادمین های منحصر به فرد تعریف کنید. ممکن است ادمین هر فاز، درخواست دریافت شده را خود انجام دهد و یا آن را برای اجرا به کارشناسان مربوطه و به صورت انفرادی و یا تیمی ارجاع دهد. همچنین، جهت انطباق با الزامات و رویکرد های ISO 9001 v2015 مبنی بر مدیریت ریسک و مدیریت دانش،  ماژول FMEA به آخرین ورژن نرم افزار اضافه شده است.داشبورد تحلیلی و مدیریتی کامل نرم افزار به شما کمک می کند تا به سهولت در جریان روند و جزییات اقدامات اصلاحی، پیشگیرانه، بهبود و مدیریت ریسک سازمان خود، در کل سازمان به تفکیک معاونت ها و واحد های سازمان و نیز فرآیند های سازمان قرار بگیرید.

منطبق با مدل ۸D
تعریف فرآیندهای مرتبط با اقدام
تعریف ورودی های مرتبط با اقدام
مکانیزاسیون چرخه حل مساله براساس مدل PDCA
تحت وب
ابزار مدیریت ریسک FMEA
داشبورد تحلیلی و مدیریتی شاخص های فرآیندی
تعریف شاخص های فرآیندهای مرتبط با هر اقدام

ویژگی های عمومی

 • مکانیزاسیون گردش کار حل مساله مطابق چرخه دمینگ (PDCA)
 • طبقه بندي مساله از نظر نوع ( پیشگیرانه،اصلاحی وبهبود مداوم)
 • طبقه بندي مساله از جنبه هاي مختلف و محل بروز(مساله در محصول،فرآيند،سیستم کیفیت)
 • طبقه بندي مساله از نظر منشاء(به عنوان مثال؛مساله با منشاء شکايت مشتري،برگشتی،تجزيه وتحلیل داده ها يا…)
 • تعريف بانک شاخص هاي کنترل اثربخشی مساله ،مختص هر سازمان(مثل؛درصد ضايعات، ppm برگشتی يا…)
 • تعیین مسوول حل مساله و مهلت بررسی و ارايه راه حل
 • تعیین مجري براي اجراي راه حل و مهلت انجام
 • امکان ثبت نتايج ريشه يابی و راه حل و ضمیمه کردن مستندات مرتبط
 • امکان تعیین راه حل موقت (Reaction Plan) براي محدود کردن اثر مساله تا انجام بررسی ريشه اي و مشخص شدن راه حل اساسی مساله
 • تعیین مسايل خرد وکلان و ارجاع مسايل کلان به جلسات و شوراها براي بررسی و اعمال نظرديدگاه هوشین کانري( شامل امکان تعريف کمیته ها وشوراهاي سازمان)
 • امکان بررسی و تایید یا اصلاح مهلت انجام اقدام، پیش از ارسال برای مجریان فاز D توسط ارزیاب برنامه ریزی اجرا
 • تکرار بدون محدوديت مراحل حل مساله و برگشت به عقب تا تايید فعالیت انجام شده
 • امکان حل مساله بصورت گروهی بوسیله تعیین همکاران
 • امکان تعیین بیش از يک مجري براي اجراي راه حل هاي مختلف يک مساله
 • امکان تعمیم راه حلهاي موثر به موارد مشابه
 • قابلیت رديابی مساله در پروسه حل
 • امکان مشاهده فاز جاری هر اقدام هنگام مشاهده نتایج جستجو، بدون نیاز به باط کردن و مطالعه گزارش درخواست
 • امکان گزارشگیري هاي آماري و ارايه نمودارهاي تحلیلی
 • توسعه و ارتقاي نرم افزار و عرضه نسخ جديد
 • امکان ثبت اطلاعات در ابزار FMEA نرم افزار اقدام اصلاحی و پیشگیرانه،  بهبود و مدیریت ریسک
 • امکان ثبت اقدام اصلاحی، پیشگیرانه یا مدیریت ریسک و بهبود بر اساس عدد RPN
 • امکان به روز آوری عدد RPN بر اساس اقدام اثربخش انجام شده
 • لینک نرم افزار اقدام اصلاحی به نرم افزار مدیریت مدارک ( کنترل مدارک ) و امکان صدور درخواست ایجاد، تغییر یا ابطال مدرک در هر فاز از اقدام
 • شناسایی خودکار و دستی کاربر ( ۲ روش ) با اطلاعات Login ویندوز جهت ورود به سیستم (Automatic & Manual SSO) – اتصال به Active Directory شبکه

Enterprise

تماس بگیرید

 • نامحدود کاربر
 • امکان تعریفنامحدود ادمین براي مسايل بر اساس طبقه بندي مسايل

Economy

تماس بگیرید

 • ۵۰ کاربره
 • امکان تعریف۱ ادمین براي مسايل بر اساس طبقه بندي مسايل

دات نت
sql server
bootstrap
html-css